Sự kiện

Lịch thi đấu 2023

STT Sự kiện Cấp độ Địa điểm Thời gian Lịch dự kiến
1KỈ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP SÂN KIGRKIGRTháng Tư30/04/2023
2KHAI TRƯƠNG SÂN HÀ NAM - ROSE CANYON GOLF & RESORTRCGRTháng Năm19/05/2023
3KỈ NIỆM 13 NĂM THÀNH LẬP SÂN DNGRDNGRTháng Năm27/05/2023
4KỈ NIỆM 8 NĂM THÀNH LẬP SÂN LHGRLHGRTháng Tám07/08/2023
5GIẢI ĐẤU BRG OPEN GOLF CHAMPIONSHIP 2023DNGRTháng Tám31/08/2023
6GIẢI ĐẤU SWING FOR YOUNG TALENT 2023KIGRTháng Mười14/10/2023
7GIẢI ĐẤU BRG GOLF HANOI FESTIVAL 2023KIGR, LHGR, RCGRTháng Mười28/10/2023
8KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP SÂN RTGRRTGRTháng Mười Hai16/12/2023

Đặt chơi

Thông tin khách hàng

Sân gôn

BRG GOLF BRG GOLF BRG GOLF BRG GOLF